Entrades per rc-administrador

EXTRACTE DE LA LLEI 1/2022

El passat 8 de març va entrar en vigor a Catalunya la nova llei 1/2022, de 3 de març, que modifica les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 per tal de fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, aquesta llei també es coneix com  a Llei Antidesahucios, i no arriba exempta de polèmica. Segons el […]

Decret llei 37/2020, sobre suspensió de desnonaments i llançaments – Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Barcelona

Compartim amb vosaltres l’Acord d’unificació de criteris dels jutjats de primera instància de Barcelona sobre l’aplicació de la suspensió dels procediments de desnonament de persones vulnerables prevista pel controvertiu decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya, de reforç de la protecció de el dret a l’habitatge davant els […]

Nou Jutjat Mercantil a Barcelona

El pròxim 30 de setembre entra en funcionament el nou Jutjat Mercantil 12 de Barcelona. Compartim amb vosaltres l’Acord Governatiu núm. 955/2020 de data 28 de setembre de 2020 del Jutjat Degà de Barcelona en relació amb aquest. Se li atribueix la subespecialitat de competència deslleial, publicitat i defensa de la competència, així com accions […]

Okupacions: La Policia podrà desallotjar en cas de flagrància delictiva

Compartim amb vosaltres la instrucció dictada per la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’estableix el protocol a seguir per les Forces i Cossos de Seguretat en cas d’ocupació il·legal d’un immoble. Consulteu la instrucció dictada per la Secretaria d’Estat de Seguretat

Entrada en funcionament del nou jutjat 60 de Primera Instància de Barcelona

El dia 30 de setembre entra en funcionament l’esperat nou jutjat de Primera Instància número 60 de Barcelona. No tindrà especialitat i durant els primers 6 mesos rebrà el doble de repartiment que corresponguin a un jutjat ordinari i el triple respecte de les execucions. Us adjuntem l’acord complet de l’Jutjat Degà de Barcelona.

Imposició de costes per no assistir a la sessió de mediació derivada pel jutge

Els jutges de Primera Instància de Barcelona han adoptat un acord d’unificació de criteris en virtut del qual podrà ser interpretat com a mala fe o temeritat a l’efecte d’imposició de costes la negativa a acudir a la sessió de mediació convocada per derivació del jutjat, així com rebutjar una oferta extrajudicial, quan la resolució […]

Reinici de les subhastes electròniques: 4 de juny

El Ministeri de Justícia ha publicat una nota informativa sobre l’alta de les subhastes electròniques suspeses amb motiu de l’estat d’alarma. En la mateixa s’indica que, a partir del 4 de juny, data en què s’alça la suspensió dels terminis processals, s’hauran de reiniciar també les subhastes judicials, les quals el termini de licitacions finalitzava […]