Entrades per rc-administrador

Ruiz Castel inicia el procés d’implementació dels seus sistemes de compliance penal i antisoborn

Ruiz Castel Procuradors té entre els seus pilars fonamentals la responsabilidat social y ètica empresarial en el món dels negocis i és per aquest motiu que, el passat 2020, vam decidir disenyar el Sistema de Gestió de Compliance Penal sota l’estàndard UNE 19601:2017 i el Sistema de Gestió Antisoborn sota l’estàndard UNE 37001:2017. Aquesta setmana […]

Decret llei 37/2020, sobre suspensió de desnonaments i llançaments – Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Barcelona

Compartim amb vosaltres l’Acord d’unificació de criteris dels jutjats de primera instància de Barcelona sobre l’aplicació de la suspensió dels procediments de desnonament de persones vulnerables prevista pel controvertiu decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya, de reforç de la protecció de el dret a l’habitatge davant els […]

Nou Jutjat Mercantil a Barcelona

El pròxim 30 de setembre entra en funcionament el nou Jutjat Mercantil 12 de Barcelona. Compartim amb vosaltres l’Acord Governatiu núm. 955/2020 de data 28 de setembre de 2020 del Jutjat Degà de Barcelona en relació amb aquest. Se li atribueix la subespecialitat de competència deslleial, publicitat i defensa de la competència, així com accions […]

Reinici de les subhastes electròniques: 4 de juny

El Ministeri de Justícia ha publicat una nota informativa sobre l’alta de les subhastes electròniques suspeses amb motiu de l’estat d’alarma. En la mateixa s’indica que, a partir del 4 de juny, data en què s’alça la suspensió dels terminis processals, s’hauran de reiniciar també les subhastes judicials, les quals el termini de licitacions finalitzava […]

La justícia no veu la llum. Per què fins ara només s’assenyalen judicis de dimarts a dijous?

S’acaba de publicar per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un acord establint un cronograma per al restabliment de l’activitat judicial, adjuntem una còpia d’aquest. Ens ha cridat poderosament l’atenció el punt 2 d’aquest document quan es constata que, durant l’any 2019, els assenyalaments de vistes s’havien concentrat en els […]

Preguntes sense resposta: Reial decret llei 16/2020. Per què no teletreballa l’Administració de Justícia?

Ha entrat en vigor el Reial Decret-llei 16/2020 de 28 d’abril de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. En la línia de la gestió que s’està fent d’aquesta crisi, la norma deixa més ombres que llums. Comentem algunes de les mesures més rellevants. En primer […]